Szkolenie - spalarnie śmieci

dym nad miastem

Zapraszamy aktywistów zajmujących się tematyką spalania odpadów komunalnych na bezpłatne dwudniowe szkolenie w Katowicach

Przed dwa wrześniowe dni zdobędziecie wiedzę, umiejętności i narzędzia potrzebne Wam w codziennej pracy w organizacji.

Poniżej kluczowe zagadnienia, które będą poruszone na szkoleniu.

Jakie są ramy prawne dotyczące gospodarki odpadami? Wymagania unijne, przepisy krajowe, postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji spalarni, kontrola instalacji. Jaka jest sytuacja w Polsce? Stan gospodarki odpadami w kraju, czynne instalacje, przyczyny ogromnej liczby propozycji budowy spalarni. Jakie są problemy powodowane przez spalarnie? Przyjazny środowisku i kieszeniom mieszkańców system gospodarki odpadami w oparciu o przykłady krajowe i zagraniczne. Jak wygrać kampanie obywatelską? Planowanie działań lokalnych. Co możemy zrobić wspólnie? Planowanie działań krajowych.

Zobacz program szkolenia

Kiedy: 26-27 września (sobota-niedziela)

Gdzie: Katowice, Hotel Katowice, Aleja Korfantego 9

Prowadzący:

Paweł Głuszyński - od 30 lat związany z organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się przeciwdziałaniem powstawaniu odpadów oraz ich bezpiecznym zagospodarowaniem: Ogólnopolskie Towarzystwo Zagospodarowania Odpadów, IPEN , HCWH, GAIA, Zero Waste Europe. Specjalizuje się w odpadach medycznych, komunalnych oraz POPs (trwałe zanieczyszczenia organiczne). Jako ekspert pracował w ponad 20 programach realizowanych przez Komisję Europejską, WHO, UNDP oraz Bank Światowy w Europie, Afryce, Azji i na Karaibach.

Piotr Rymarowicz - prezes Towarzystwa na rzecz Ziemi, organizacji zajmującej się m.in. monitorowaniem inwestycji szkodliwych dla środowiska i wspierającej mieszkańców zagrożonych takimi inwestycjami. Tematyką gospodarki odpadami i spalarniami zajmuje się od 1990 roku.

Rafał Górski - społecznik, wojownik, państwowiec. Prawo wykorzystuje w walce o dobro wspólne od 1995 roku. Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich. Zaangażowany w kampanie obywatelskie, m.in.: „Tiry na tory”, „Obywatele decydują” i „Wolne od GMO? Chcę wiedzieć!”. Ekspert Centrum Wspierania Rad Pracowników i Centrum KLUCZ (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej). Pomysłodawca „Kuźni Kampanierów”.

Krzysztof Drewniak – adwokat. Zdobył doświadczenie w zakresie procesowym (sporów sądowych), prowadził z powodzeniem wiele spraw z zakresu prawa ochrony środowiska przed organami administracyjnymi oraz sądami. Współpracuje z Towarzystwem na rzecz Ziemi przy realizacji działań związanych z udziałem społecznym.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Uczestnik szkoleń musi być wydelegowany przez organizację społeczną (m.in. stowarzyszenie, fundacja), która posiada NIP. Jedna organizacja może wydelegować tylko jednego uczestnika.

Jak się zgłosić?

Aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenie się na szkolenie nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem możliwości uczestnictwa.

Tutaj możesz się zapoznać z Regulaminem Projektu „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich”

Poinformujemy Cię o wynikach rekrutacji. Następnie poprosimy Cię o wypełnienie dokumentacji projektowej, podpisania przez osoby uprawnione do reprezentacji i dostarczenia do nas.

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz obiad, a także zaświadczenie udziału w szkoleniu. Dla osób spoza Katowic, zapewniamy nocleg z kolacją i śniadaniem oraz możliwość zwrotu kosztów dojazdu (do 100 zł).

Z myślą o bezpieczeństwie uczestników podjęliśmy kompleksowe działania, aby szkolenie stacjonarne było możliwe. Zastosowane przez nas rozwiązania, zostały przygotowane na bazie wytycznych Ministerstwa Rozwoju. Są w pełni dostosowane do aktualnego etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

Zgłoszenia przyjmujemy do 21.09.2020 roku

Masz pytania?

Napisz akademia@instytut.lodz.pl lub zadzwoń 42 630 17 49, 519 300 647

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną