figury szachowe
Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich

Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich – Wykorzystaj prawo

Projekt „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój

Kogo zapraszamy?

Społeczników, którzy w działaniach swoich organizacji pozarządowych wykorzystują lub chcą wykorzystywać prawo jako „narzędzie” do zmiany społecznej. Mile widziana pasja społecznikowska, odwaga i poczucie humoru. Nie wymagamy studiów prawniczych :-)

Co dajemy?

 1. Bezpłatne, dwudniowe szkolenie otwarte dla społeczników z organizacji zajmujących się różnymi tematami, np.: prawa pieszych, rolnictwo ekologiczne, 5G i elektrosmog, zieleń w mieście, spalarnie śmieci, kolej, ekonomia społeczna, smog, gospodarka wodna, ochrona klimatu, komunikacja rowerowa, prawo pracy, dzika przyroda, ochrona drzew itp.
 2. Bezpłatne, dwudniowe szkolenie zamknięte dla społeczników z koalicji organizacji, która zajmuje się jednym tematem, np. Federacja Piesza Polska, Koalicja Żywa Ziemia, Kongres Ruchów Miejskich. Program szkolenia będzie dostosowany do potrzeb koalicji.
 3. Wiedzę, umiejętności i narzędzia. Zajęcia poprowadzą eksperci, społecznicy i decydenci z wieloletnim doświadczeniem w wykorzystywaniu prawa do zmiany społecznej.
 4. Wsparcie przy opracowaniu indywidualnego planu działania na rzecz zmiany społecznej, o którą walczy Twoja organizacja.
 5. Sieć nowych kontaktów w oparciu o relacje i doświadczenia ekspertów i uczestników szkoleń.
 6. Poradnik „Kuźnia Kampanierów 3”, o tym, jak wygrywać kampanie obywatelskie.
 7. Kurs specjalistyczny składający się z pięciu bezpłatnych, dwudniowych szkoleń. To propozycja dla najmocniej zaangażowanych uczestników szkoleń otwartych/zamkniętych. Wybrane tematy kursu: „Jak wygrywać kampanie obywatelskie?”, „Jak wykorzystać storytelling?”, „Wystąpienia publiczne”, „Jak wykorzystać media społecznościowe?”, „Jak prowadzić rzecznictwo?”, oraz wizyta studyjna w instytucji publicznej (ministerstwo/parlament).
 8. Zainteresowani uczestnicy po szkoleniach będę objęci doradztwem specjalistycznym (prawnym, marketingowym, podatkowym etc.). Konsultacje dopasowane będą do indywidualnych potrzeb uczestników w formie osobistej / e-mailowej / telefonicznej / za pomocą komunikatorów np. Skype, Zoom.

Zainteresowana/-y?

Program szkolenia otwartego „Wykorzystaj prawo”

Dzień pierwszy

 • Kto jest kim?

  poznajmy się

 • Jak wykorzystać prawo krajowe?

  proces legislacyjny, m.in. ustawa rządowa, ustawa poselska, obywatelska inicjatywa ustawodawcza, prawo do petycji

 • Jak wykorzystać prawo UE?

 • Gra „Twoje Prawo”

  inpris.pl/przedsiewziecia/twoje-prawo

Dzień drugi

 • Jak wykorzystać prawo samorządowe?

  proces zmiany prawa: dostęp do informacji publicznej, konsultacje społeczne, obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, panel obywatelski, referendum lokalne

 • Wybrane narzędzia zmiany

  • Poradnik „Obywatelska Analiza Prawa – monitoring, narzędzia, model obywatelskiej oceny skutków regulacji”
  • Obywatelska Analiza Skutków Regulacji Prawnych
  • Bank danych bankdanych.io
  • Poradnik „Do rzeczy. Jak korzystać z danych w działaniach rzeczniczych?”
 • Wykorzystaj prawo do zmiany społecznej

  praca nad indywidualnymi planami działania

 • Z czym wychodzisz?

  podsumowanie

Metody pracy

Przez 80% czasu szkolenia uczymy się przez doświadczenie (Cykl Kolba). Wykorzystujemy metody warsztatowe, dyskusyjne, coachingowe i gry.

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje:

 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe oraz obiad, a także
 • zaświadczenie udziału w szkoleniu.

Dla osób spoza miejscowości, w której odbywa się szkolenie, zapewniamy:

 • nocleg ze śniadaniem oraz
 • możliwość zwrotu kosztów dojazdu.

Zespół trenerów i ekspertów Akademii

Rafał Górski

Rafał Górski

społecznik, wojownik, państwowiec. Prawo wykorzystuje w walce o dobro wspólne od 1995 roku. Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich. Zaangażowany w kampanie obywatelskie, m.in.: „Tiry na tory”, „Obywatele decydują” i „Wolne od GMO? Chcę wiedzieć!”. Ekspert Centrum Wspierania Rad Pracowników i Centrum KLUCZ (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej). Pomysłodawca „Kuźni Kampanierów”. Publikował na łamach Magazynu Obywatel, Wprost, Tygodnika Solidarność, Super Expressu, Wszystko Co Najważniejsze. W czasie wolnym kształtuje ciało, umysł i ducha, przygotowując się do „Selekcji” – gry opartej na rekrutacji do jednostek specjalnych typu GROM i SAS.

Cezary Miżejewski

Cezary Miżejewski

spółdzielca socjalny, aktywista społeczny. Działania w organizacjach obywatelskich zaczął w 1981 roku. Potem kontynuował je w nielegalnych wówczas strukturach związkowych. Od 1990 organizował wsparcie dla bezrobotnych i zajmował się polityka społeczną. Od 1993 do 1997 był posłem na Sejm RP. Od 1997 do 2001 ponownie działał związkowo zakładając organizacje dla pracowników supermarketów, pracowników ochrony, bankowców w OZZZ „Konfederacja Pracy”. Dwukrotnie okupował Ministerstwo Pracy, oraz raz z pielęgniarkami Ministerstwo Zdrowia. Jednocześnie był stałym doradcą sejmowej Komisji Polityki Społecznej. Od 2005 do 2009 urzędnik państwowy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, a następnie Ministerstwie Rozwoju Regionalnego jako doradca, dyrektor, wiceminister i radca ministra. Kieruje Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych oraz Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych. Współtworzył kilkanaście ustaw, (m.in. o zatrudnieniu socjalnym, spółdzielniach socjalnych, o promocji zatrudnienia) oraz programów i strategii na poziomie krajowym i regionalnym.

Konrad Hennig

Konrad Hennig

doktor nauk politycznych, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie analizy polityk publicznych. Dyrektor programowy w Forum Prawo dla Rozwoju #Law4Growth, wcześniej m.in. pracownik Centrum Analiz Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ekspert Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, naczelnik wydziału w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Kanclerz Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu. Prowadził zajęcia z zakresu nauk politycznych, teorii organizacji oraz bezpieczeństwa wewnętrznego.

Skontaktuj się

Zdjęcie osoby do kontaktu

z Martą Stępniak, aby ustalić szczegóły:

Zadzwoń

42 630 17 49

519 300 647

Napisz

akademia@instytut.lodz.pl

Co mówią inni?

Profesjonalnie przygotowane szkolenie. Bardzo dobrze dostosowane do potrzeb uczestników. Szkolenie dało mi motywację do dalszych działań i poczucie celu. Ugruntowała się też jakaś więź pomiędzy uczestnikami szkolenia. Ważna dla kolejnych działań.

Krzysztof Lipka

Cenne doświadczenie, które pomaga spojrzeć na zagadnienia z innej perspektywy. Udział w szkoleniu pogłębił moją wiedzę.

Paweł Mrozek

Szkolenie było rzeczowe i merytoryczne. Porządkujące wiele procesów i spraw polityczno-kuluarowych. Udział w szkoleniu dał mi wiedzę praktyczną postępowania przy procesach legislacyjnych.

Paweł Harlander

Czego oczekujemy?

 1. Uczestnik szkoleń musi być wydelegowany przez organizację społeczną (m.in. stowarzyszenie, fundacja), która posiada NIP. Jedna organizacja może wydelegować tylko jednego uczestnika. Jest to wymóg sponsora projektu, dzięki któremu udział w szkoleniach, materiały i wyżywienie są bezpłatne. Bezpłatne są również nocleg ze śniadaniem i dojazd dla osób spoza miejscowości, w której szkolenie się odbywa.

 2. Posiadania dokumentu podpisanego z organizacją delegującą, np. porozumienia wolontariackiego, umowy cywilno-prawnej, umowy o pracę lub potwierdzenia członkostwa.

 3. Zapoznania się z Regulaminem Projektu (z załącznikami) „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich” i respektowania postanowień tego Dokumentu.

 4. Wypełnienia dokumentacji projektowej, podpisania przez osoby uprawnione do reprezentacji i dostarczenia do nas.

  ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE (formularz dotyczy wszystkich szkoleń, zarówno otwartych jak i zamkniętych)

O projekcie

Celem projektu jest objęcie wsparciem 240 przedstawicieli organizacji pozarządowych z Polski oraz podniesienie kompetencji eksperckich u co najmniej 220 z nich w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej.

Okres realizacji projektu: 01.03.2020 – 28.02.2022.

Obszar realizacji projektu: cała Polska

Instytucja Pośrednicząca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt realizowany jest przez Instytut Spraw Obywatelskich w partnerstwie z Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS.

Wartość projektu wynosi 991.652,50 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi 835.764,23 zł.

Projekt realizowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

↑ Menu