Razem zmieniajmy ustawę o zatrudnieniu socjalnym

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje nad  zmianami  do ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Jako strona społeczna chcemy przyłączyć się do tych działań. W trakcie warsztatów Akademii Instytutu Spraw Obywatelskich razem ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) i aktywistami z całej Polski wypracowaliśmy wspólne propozycje i rozwiązania. Apelujemy o ich poparcie.

Proponowane zmiany  do ustawy o zatrudnieniu socjalnym są niezbędne z uwagi na konieczność nowego zdefiniowania roli Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej w zmieniającej się rzeczywistości. Dokonywane dotychczas liczne korekty zapisów ustawy tak naprawdę nie wniosły znaczących zmian w stosunku do jej zapisów z 2003 roku. W owym czasie regulacja przygotowana była z myślą o osobach w najtrudniejszej sytuacji – długotrwale bezrobotnych, z dodatkowymi problemami społecznymi. Ta koncepcja częściowo się wyczerpała. Nadal są osoby, które  czynniki osobiste, rodzinne czy środowiskowe spychają – często nie z ich winy – na margines życia społecznego. Jednak obecna sytuacja w Polsce powoduje, że musimy też szukać nowych rozwiązań wskazujących na potrzebę funkcjonowania zatrudnienia socjalnego pomiędzy rynkiem pracy a pomocą społeczną.

W naszych nowych rozwiązaniach proponujemy:

TUTAJ możesz zapoznać się z pełnym tekstem proponowanej nowelizacji.

Żeby wzmocnić siłę apelu społecznego o wprowadzenie zmian do ustawy, potrzebne jest Wasze poparcie. Liczy się głos każdej organizacji. Dołącz do nas i wpisz swoją organizację jako sygnatariusza popierającego propozycje nowelizacji w ustawie o zatrudnieniu socjalnym - TUTAJ

Po zebraniu podpisów sygnatariuszy projekt nowelizacji zostanie złożony w MRiPS.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną