Szkolenie: Rekomendacje do ustawy o zatrudnieniu socjalnym

ustawa o zatrudnieniu socjalnym

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką Centrum Integracji Społecznej (CIS) i Klubem Integracji Społecznej (KIS) na dwudniowe bezpłatne szkolenie w Kielcach.

Część organizacji pozarządowych miała okazję testować nowe rozwiązania w ramach projektów: Kra­jowej Sieci Rein­te­gracji – wzmoc­nie­nie insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego w dzi­ała­ni­ach poli­tyki społecznej wobec wyk­luczenia społecznego, Testowy Model Współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z podmiotami ES realizującymi usługi społeczne.

Szkolenie ma na celu wypracowanie rekomendacji do ustawy o zatrudnieniu socjalnym w zakresie prowadzenia działalności KIS i CIS.

Zobacz szczegółowy** program szkolenia.**

Kiedy: 20-21 października 2020 (wtorek-środa)

Gdzie: Kielce, Hotel Dal (ul. Piotrkowska 12, 25-510 Kielce)

Prowadzący:

Cezary Miżejewski - spółdzielca socjalny, aktywista społeczny. Kieruje Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych oraz Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych. Współtworzył kilkanaście ustaw (m.in. o zatrudnieniu socjalnym, spółdzielniach socjalnych, o promocji zatrudnienia) oraz programów i strategii na poziomie krajowym i regionalnym.

Rafał Górski - prezes Instytutu Spraw Obywatelskich. Zaangażowany w kampanie obywatelskie, m.in.: „Tiry na tory”, „Obywatele decydują” i „Wolne od GMO? Chcę wiedzieć!”. Ekspert Centrum Wspierania Rad Pracowników i Centrum KLUCZ (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej). Pomysłodawca „Kuźni Kampanierów”.

Eksperci ds. testowania Testowego Modelu Współpracy

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Uczestnik szkoleń musi być wydelegowany przez organizację społeczną (m.in. stowarzyszenie, fundacja), która posiada NIP. Osoby pochodzące z tej samej organizacji będą przyjmowane w przypadku, gdy poza uzyskaniem przez nich dostatecznej liczby punktów nie będzie to kolidowało ze spełnieniem kryteriów wyrównania szans i zapewnienia zróżnicowania grupy.

Uczestnikiem może być osoba, która nie korzystała ze wsparcia o takim samym zakresie w ramach projektów wyłonionych do dofinansowania w konkursie nr POWR.02.16.00-IP.06-00-006/ 16 (zobacz listę organizacji). Dot. szkoleń z usprawnienia procesu stanowienia prawa.

Jak się zgłosić?

Aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenie się na szkolenie nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem możliwości uczestnictwa.

Tutaj możesz się zapoznać z Regulaminem Projektu „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich”

Poinformujemy Cię o wynikach rekrutacji. Następnie poprosimy Cię o wypełnienie dokumentacji projektowej, podpisania przez osoby uprawnione do reprezentacji i dostarczenia do nas.

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz obiad, a także zaświadczenie udziału w szkoleniu. Dla osób spoza Kielc, zapewniamy nocleg w pokoju jednoosobowym z kolacją i śniadaniem oraz możliwość zwrotu kosztów dojazdu (do 100 zł).

Z myślą o bezpieczeństwie uczestników podjęliśmy kompleksowe działania, aby szkolenie stacjonarne było możliwe. Zastosowane przez nas rozwiązania, zostały przygotowane na bazie wytycznych Ministerstwa Rozwoju. Są w pełni dostosowane do aktualnego etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15.10.2020 roku. Ilość miejsc ograniczona.

Masz pytania?

Napisz akademia@instytut.lodz.pl lub zadzwoń 42 630 17 49, 519 300 647