Szkolenie WRZOSu „Wpływ organizacji pozarządowych na lokalne i regionalne polityki społeczne”

W imieniu Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych i Instytutu Spraw Obywatelskich zapraszamy na szkolenie „Wpływ organizacji pozarządowych na lokalne i regionalne polityki społeczne”, które odbędzie się w dniach 24-25 czerwca 2021 w Olsztynie, w Kuźni Społecznej, ul. M.Kotańskiego 1, 10-166 Olsztyn.

Szkolenia poprowadzą:

Marek Zbytniewski - Prezes Fundacji Żółty Szalik, socjolog specjalizujący się w polityce społecznej i problematyce socjalnej oraz analizach rynku pracy, członek Rady Rynku Pracy Miasta Olsztyn, ekspert z zakresu pozyskiwania środków dla NGO i fundraisingu, autor wielu projektów w obszarze usług społecznych i aktywizacji społeczno-zawodowej oraz planowania i wdrażania usług społecznych, społecznik, od lat zaangażowany w działalność pozarządową, wspierający liczne oddolne inicjatywy społeczne i obywatelskie

Bartłomiej Głuszak - działacz społeczny, prezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOS, wiceprezes Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych. Aktywnie zaangażowany we współkształtowanie prawa, współtworzył kilkanaście programów i strategii na poziomie krajowym i regionalnym. Szczególną uwagę przykłada do roli organizacji pozarządowych w planowaniu i realizacji usług społecznych, inicjator Regionalnej Platformy Usług Społecznych w województwie warmińsko-mazurskim.

Więcej informacji na stronie partnera projektu WRZOS

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną