Dobre praktyki legislacyjne

Mamy dla Was dwa materiały pomocne w pracy nad zmianami prawa.

Pierwszy publikacja stanowi podsumowanie i uporządkowanie jednolitych rozwiązań rekomendowanych jako dobre praktyki legislacyjne.

Drugi dokument to wytyczne, które mają wspomóc przejrzyste tworzenie prawa. Jest to przewodnik w pracach legislacyjnych, analiza skutków regulacji podczas całego cyklu jej kształtowania, począwszy od identyfikacji problemu wymagającego interwencji, a skończywszy na analizie funkcjonowania obowiązujących regulacji.

"Dobre praktyki legislacyjne” opracowane w ramach projektu LEGIS realizowanego przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej można pobrać tutaj.

"Wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego” Ministerstwa Gospodarki we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów można pobrać tutaj.