Ekspertyza - Referendum lokalne: czas na reformę

okładka publikacji

W obowiązującej ustawie o referendum lokalnym istnieje szereg barier sprawiających, że to narzędzie nie służy dziś obywatelom. Zmiana tej sytuacji wymaga zmian w przepisach;

  1. zmniejszenia liczby podpisów potrzebnych do rozpisania referendum i wydłużenie czasu na ich zebranie;
  2. likwidacji progu frekwencji w referendach tematycznych i zmniejszenie progu frekwencji w referendach odwoławczych;
  3. likwidacji zakazu łączenia referendów z innymi wyborami;
  4. możliwość przeprowadzenia kilku referendów lokalnych przez te same komisje.

Wprowadzenie powyższych zmian sprawi, że referenda staną się rzeczywistym instrumentem demokracji lokalnej. Pozwolą na rozstrzyganie bieżących problemów stojących przed samorządami. Staną się skuteczniejszym narzędziem prowadzenia lokalnej polityki bezpośrednio przez mieszkańców.

Zapoznaj się z naszą publikacją TUTAJ

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną