Monitoring Praw Człowieka

"Podręcznik ten poświęcony jest monitoringowi klasycznych praw człowieka, rozumianych jako prawa obywatelskie i polityczne, prowadzonemu na terenie własnego państwa. Technikę tę można jednak również stosować w badaniach praw socjalnych, ochrony środowiska itp. Monitoring traktowany jest przez nas jako element działań podejmowanych w interesie publicznym. Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla organizacji pozarządowych typu watch−dog, ale może być również przydatny organom państwa zajmującym się kontrolą przestrzegania praw obywateli."

"Na podstawie doświadczeń polskich organizacji pozarządowych (zwłaszcza Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka – HFPC), polskich państwowych organów kontroli (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich — RPO, Najwyższa Izba Kontroli — NIK) oraz prowadzących monitoring praw człowieka organizacji międzyrządowych (Komitet ds. Walki z Torturami — CAT, europejski Komitet Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu — CPT, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie — OSCE/ODIHR), opracowano w HFPC program szkolenia osób, które pragną w przyszłości planować, organizować i prowadzić monitoringi. Szkolenia takie HFPC przeprowadziła w latach 1998−99 dla działaczy polskich organizacji pozarządowych, a następnie dla działaczy z Rosji, Ukrainy i Białorusi, działaczy z państw południowego Kaukazu (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja) oraz z państw Azji Centralnej (Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan). Przeprowadzono też szkolenia dla pracowników biur Ombudsmana Ukrainy oraz Ombudsmana Federacji Rosyjskiej, jak również dla pracowników rosyjskich gubernialnych Komisji Praw Człowieka. Uwagi i informacje uzyskane od uczestników owych szkoleń pomogły autorom i realizatorom programu w jego ulepszeniu i uzupełnieniu. Lektura podręcznika nie może zastąpić udziału w szkoleniu — choćby dlatego, że obejmuje ono liczne zajęcia aktywne — niemniej wierzymy, iż może okazać się użyteczna dla osób działających w interesie publicznym."

Polecamy publikację Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka - Monitoring Praw Człowieka.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną