Poradnik Wykorzystaj Prawo

Jeśli książka, którą czytamy, nie przebudzi nas niczym pięść, która uderza nas w głowę, po co zatem ją czytamy? Franz Kafka

Jeśli poradnik „Wykorzystaj prawo” przebudzi kilku społeczników, uznam, że dobrze wykonaliśmy naszą pracę w ramach Akademii Instytutu Spraw Obywatelskich.

W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej czytamy: „Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli”. Motywacją do uruchomienia Akademii była chęć wzmocnienia tych wszystkich obywateli, którzy walczą o dobro wspólne, jak np. czyste powietrze, ciszę za oknem czy wspólną przestrzeń. Społeczników wzmacniamy, podnosząc ich kompetencje eksperckie w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa. W skrócie: uczymy, jak wykorzystać prawo w obronie dobra wspólnego. Wyzwanie jest duże, co jest oczywiste dla każdego, kto choć raz podjął próbę zmiany prawa – czy to lokalnego, krajowego, czy międzynarodowego. Udział w procesie stanowienia prawa wymaga odpowiednich kompetencji, czyli wiedzy, umiejętności i postawy. W niniejszym podręczniku przekazujemy wiedzę, która jest uzupełnieniem kompetencji nabywanych podczas szkoleń Akademii.

Od 1995 roku wykorzystuję prawo do zmiany społecznej. Z mojego doświadczenia wynika, że wiedza i umiejętności są ważne, ale nie najważniejsze. Kluczowa jest postawa, w szczególności odwaga i cierpliwość. Wiem to, bo wielokrotnie dane nam było przekonać się o tym na własnej skórze.

W skali lokalnej, gdy potrzebowaliśmy 5 lat działań inicjatywy „Łodzianie decydują”, żeby zmienić prawo w zakresie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Łodzi. W skali krajowej, gdy dopiero po dziesięciu latach naszej kampanii „Wolne do GMO? Chcę wiedzieć!” rząd wprowadził znakowanie żywności „bez GMO”. W skali międzynarodowej, kiedy doświadczyliśmy porażki w kampanii przeciwko międzynarodowej umowie handlowej CETA. Podejmowanie się systemowej zmiany prawa to najczęściej długi marsz, a nie sprint. I o tym warto szczególnie pamiętać. Zachęcam do lektury tekstów poradnika „Wykorzystaj prawo”. Jednocześnie polecam książki Franza Kafki. Lektura „Procesu”, „Przed prawem” czy „Kolonii karnej” przebudza niczym pięść, która uderza nas w głowę. To ważne, bo w działalności społecznej możemy wpaść w pułapkę, w której to nie my wykorzystujemy prawo, ale prawo wykorzystuje nas.

Autorem wstępu do poradnika jest Rafał Górski - Prezes Zarządu Instytutu Spraw Obywatelskich

Zapraszamy do lektury całego poradnika

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną