Debata "Wykorzystaj prawo" (fotorelacja)

W dniu 25 września 2021 r. zorganizowaliśmy w Warszawie debatę poświęconą wykorzystaniu prawa na poziomie samorządowym, krajowym i europejskim w działaniach aktywistów.

Czytaj więcej →

Poradnik Wykorzystaj Prawo

Jeśli książka, którą czytamy, nie przebudzi nas niczym pięść, która uderza nas w głowę, po co zatem ją czytamy? Franz Kafka

Jeśli poradnik „Wykorzystaj prawo” przebudzi kilku społeczników, uznam, że dobrze wykonaliśmy naszą pracę w ramach Akademii Instytutu Spraw Obywatelskich.

Czytaj więcej →

Inicjatywa uchwałodawcza – narzędzie do skutecznego stanowienia przez mieszkańców prawa w gminie

Inicjatywa uchwałodawcza jest narzędziem prawnym, które pozwala mieszkańcom wpływać bezpośrednio na politykę gminy, w której mieszkają. Jako taka, należy do katalogu narzędzi partycypacyjnych o zdecydowanie największej sile oddziaływania. Udana inicjatywa uchwałodawcza prowadzi do zmiany porządku prawnego w gminie zgodnie z życzeniem jej inicjatorów i, w przeciwieństwie do referendum gminnego, co do zasady ma charakter pozytywny, tj. nie prowadzący do odwołania organów gminy.

Czytaj więcej →

Uchwała krajobrazowa – poradnik dla NGO

Cały tytuł jest tak naprawdę trochę na wyrost. Ani uchwała nie jest do końca krajobrazowa, ani ten tekst nie jest poradnikiem sensu stricto. Niniejszy artykuł (esej), z zamierzenia pisany w dość swobodnym stylu, ma za zadanie wskazać, jak zainteresowani mieszkańcy, szczególnie zrzeszeni w organizacjach, mogą wpłynąć na powstanie uchwały krajobrazowej w swojej gminie, oraz jakie elementy mogą mieć znaczący wpływ na wsparcie samorządu w jej realizacji. Ale po kolei.

Czytaj więcej →

Rola grup interesów w procesie stanowienia prawa w Polsce

Celem publikacji jest wskazanie i ujawnienie mechanizmu wpływu grup interesów na stanowienie prawa, ocena skali i efektów tego zjawiska oraz zaproponowanie takich zmian w procesie stanowienia prawa, żeby uchwalane prawo w większym stopniu realizowało interes publiczny, a w mniejszym wąskie interesy zorganizowanych grup nacisku.

Czytaj więcej →

Udział organizacji pozarządowych w krajowym procesie legislacyjnym – poradnik

Źródło: Andrii Yalanskyi Getty Images, dostęp Canva

1. Wstęp

Bez względu na to, jaką misję realizuje Twoja organizacja, jej przedłużeniem może stać się kreowanie zmiany rzeczywistości społecznej na polu regulacji prawnych. To w trzecim sektorze, zdecydowanie częściej niż na uniwersytetach, powstają inspirujące idee i uzasadnienia nowych kierunków polityk publicznych. Działacze społeczni są aktywnymi komentatorami życia publicznego i uczestnikami formalnych i nieformalnych procedur tworzenia prawa. Dla polityków mogą być pomostem do ich wyborców, a dla urzędników skarbnicą wiedzy i testerem nowych rozwiązań. Ambicje społeczników powinny sięgać dalej niż udział w debacie publicznej, dotyczącej bliskich Ci zagadnień, choć wymaga to profesjonalizacji i dodatkowego nakładu pracy.

Czytaj więcej →

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w procesie stanowienia aktów prawa miejscowego

okładka publikacji

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją Kancelarii Senatu - Centrum Informacyjne Senatu

Czytaj więcej →

Jak przygotować projekt ustawy

Polecamy tekst dot. przygotowania projektu ustawy, który znajdziecie też w naszym poradniku (publikacja niebawem). Autorem tekstu jest Włodzimierz Zając legislator o ponad dwudziestopięcioletnim doświadczeniu (Kancelaria Sejmu, Rządowe Centrum Legislacji), ekspert prawa samorządowego.

Czytaj więcej →

Przewodnik aktywisty po labiryncie europejskiej legislacji

Celem niniejszego przewodnika jest zapewnienie aktywistom wglądu w to, skąd pochodzą wnioski legislacyjne i nielegislacyjne w Unii Europejskiej oraz co można osiągnąć na każdym etapie procesu legislacyjnego. Ścieżka procesowania każdej propozycji UE jest bardzo długa, dlatego ważne jest, aby wiedzieć jak postepować na każdym jej etapie.

Czytaj więcej →

Poradnik przyjaciół drzew

Zapraszamy do zapoznania się z Poradnikiem Przyjaciół Drzew

Czytaj więcej →

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną